Wiadukt kolejowy heidingsfeld

Odniesienia do mostów we fragmentach

Opis projektu

3-torowy 6-przęsłowy wiadukt kolejowy o łącznej długości 140,0 m.
Konstrukcję nośną mostu zaprojektowano jako luźno zbrojoną 6-przęsłową (6 x 22,50m) belkę ciągłą o grubości 1,50m. Konstrukcje nośne – przyczółki skrzynkowe i pomosty stożkowe posadowione są na palach wierconych o głębokości D 1,50m.

Usługi
Planowanie obiektowe i strukturalne / planowanie realizacji Lph. 4 – 5

Wiadukt kolejowy w Saalach 1