Inżynieria wodna

Kontakt


Biuro projektowe Merkin & Völker GmbH

Schäufeleinstraße 5
80687 Monachium

Tel: +49 (0)89 599 76 46-0
Mail: info@merkin-voelker.com

Do formularza kontaktowego

Inżynieria wodna

Zarządzanie intensywnymi opadami deszczu – Powodzie błyskawiczne w miastach

Nasze biuro partnerskie – Ingenieurbüro Völker – odpowiada za główny temat, jakim jest hydraulika. Aby chronić Państwa gminę, nasze biuro inżynierskie tworzy koncepcje powodzi błyskawicznych na wypadek dużych opadów. Skupia się na wodach spływu powierzchniowego i małych strumieniach. Przy pomocy najnowocześniejszego oprogramowania do modelowania hydraulicznego nasze biuro inżynierskie tworzy mapy zagrożenia opadami ciężkimi na podstawie obliczeń spływu powierzchniowego 2D i opracowuje integralne koncepcje zarządzania ryzykiem. Obecnie przygotowanie koncepcji flash flood jest finansowane w ramach RZWas 2021 (patrz poniżej).

Planowanie i przygotowanie koncepcji powodzi błyskawicznych, pierwszego kroku w kierunku ochrony przed miejskimi powodziami błyskawicznymi, jest realizowane przez nasz wykwalifikowany personel specjalistyczny. Nasze biuro inżynierskie opiera się na zaangażowanym zespole posiadającym szeroką wiedzę z zakresu inżynierii hydraulicznej i gospodarki wodnej w miastach. Ponadto możemy korzystać z szerokiej zewnętrznej sieci ekspertów ds. powodzi, którzy wspierają nas w specjalnym planowaniu w odniesieniu do powodzi błyskawicznych.

 

Przy opracowywaniu koncepcji powodzi błyskawicznej nasze biuro inżynierskie przeprowadza najpierw obszerną analizę inwentaryzacyjną z inspekcją na miejscu i ocenia udokumentowane zdarzenia szkodowe. Za pomocą analizy topograficznej identyfikujemy z wyprzedzeniem obszary neuralgiczne i przenosimy istotne dla spływu struktury, takie jak rowy melioracyjne, profile dróg czy budynki, do zbliżonego do siebie cyfrowego modelu terenu.

Na podstawie przetworzonego modelu terenu tworzymy hydrauliczne obliczenia 2D – modelowe w celu identyfikacji możliwych obszarów zalewowych i zagrożonych. Nasze biuro inżynierskie udostępnia naszym klientom wyniki symulacji w postaci map zagrożenia deszczem nawalnym dla zdarzeń deszczowych o rocznej częstości występowania do 1000 lat. Przy tym najwyższą wartość przykładamy do szczegółowego odwzorowania rzeczywistości. Tylko w ten sposób można osiągnąć ważne wyniki i wyprowadzić właściwe środki.

Wybór środków ochrony przed miejskimi powodziami błyskawicznymi opiera się na obliczonych głębokościach zalewu w poszczególnych scenariuszach. Koncepcje zarządzania ryzykiem zawierają różne środki z następujących obszarów: retencja naturalna, techniczna ochrona przeciwpowodziowa, ochrona obiektów, systemy pomiarowo-ostrzegawcze i informacja obywatelska. Środki dobierane są indywidualnie i dostosowane do potrzeb klienta. W celu realizacji działań sporządza się koncepcje realizacji i kontroli oraz organizuje się np. spotkania obywatelskie, na których informuje się mieszkańców dotkniętych problemem.

 

W tym kontekście chcielibyśmy zwrócić uwagę na następującą promocję:

Obecnie Wolny Kraj Związkowy Bawaria finansuje przygotowanie koncepcji retencji lub powodzi błyskawicznej w wysokości 75% kosztów planowania poprzez dyrektywę o dotacjach na projekty gospodarki wodnej 2021 (w skrócie RZWas 2021).

W kontekście zmian klimatu powodzie błyskawiczne w miastach będą prawdopodobnie coraz częstsze. Bardzo chętnie doradzimy Państwu w kwestii koncepcji i procedury. Nasze biuro inżynierskie chętnie przedstawi Państwu również krótką prezentację na temat problemu powodzi błyskawicznych i omówi możliwe rozwiązania.

 

Renaturyzacja zbiorników wodnych

Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną UE, celem dzisiejszych instalacji hydrotechnicznych jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego lub dobrego potencjału ekologicznego naszych zbiorników wodnych. Bliskie naturze zagospodarowanie wód płynących czy dekonstrukcja stabilizacji dna i brzegów może być rozumiana jako symbioza nauk inżynierskich i ekologii. Głównym założeniem jest optymalizacja i wykorzystanie naturalnej dynamiki wód płynących i jezior, a jednocześnie reintrodukcja pierwotnych gatunków zwierząt i roślin. Nienaruszone wody płynące to złożone ekosystemy, które stanowią dla nas ważną podstawę życia. Biuro inżynierskie dla Norymbergi i Weissenburga jest pierwszym punktem kontaktowym w sprawie renaturyzacji zbiorników wodnych. Zapraszamy do kontaktu z nami.

Inżynieria wodna
Biuro inżynierii wodnej