Gospodarka wodna w miastach

Kontakt


Biuro projektowe Merkin & Völker GmbH

Schäufeleinstraße 5
80687 Monachium

Tel: +49 (0)89 599 76 46-0
Mail: info@merkin-voelker.com

Do formularza kontaktowego

SiWa

Nasze biuro partnerskie – Ingenieurbüro Völker – odpowiada za obszar miejskiej gospodarki wodnej. Zajmujemy się tutaj planowaniem, przetargiem i nadzorem nad działaniami na miejscu w następujących obszarach tematycznych:

  • Zaopatrzenie w wodę
  • Oczyszczanie ścieków
  • Odprowadzanie ścieków
  • Odprowadzanie ścieków
  • Przesyłanie ścieków

Zapewniamy stały dostęp do zdrowej wody pitnej. Dbamy o niezbędne do tego zaplecze konstrukcyjne. Doradzamy we wszystkich aspektach odprowadzania ścieków, począwszy od przyłącza domowego, poprzez oczyszczalnię ścieków, aż po odprowadzenie do zbiornika wodnego.

Nasze biuro inżynierskie Völker für Tiefbau wnosi istotny wkład w ochronę środowiska i wody, a także w budowę kanalizacji (np. poprzez planowanie odwodnień i kanalizacji).

Zaopatrzenie w wodę

Dzięki naszym usługom doradczym w zakresie nowej budowy, renowacji lub odnowy wodociągów, postrzegamy jako nasz obowiązek zapewnienie Państwa społeczności niezawodnego i bezpiecznego zaopatrzenia w wodę. Do weryfikacji sieci rurowych stosuje się najczęściej programy obliczeniowe. Uwzględniając odpowiednie przepisy, naszym celem jest opracowanie niezawodnych, ekonomicznych i trwałych rozwiązań.

Biuro inżynieryjne Odwodnienie miejskie
Biuro Inżynierii Gospodarki Wodnej

Odwodnienie miejskie

Jako biuro inżynierskie dla regionu Monachium i całych Niemiec zajmujemy się planowaniem odwodnienia, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków aż do ich odprowadzenia.

Oczyszczanie ścieków

Oczyszczanie ścieków komunalnych należy rozumieć jako element odwadniania miast, którego celem jest odprowadzenie ścieków do oczyszczalni lub odbiornika. Oczyszczalnia ścieków służy do oczyszczania ścieków. Z reguły ciek wodny służy jako odbiornik, do którego odprowadzane są oczyszczone ścieki. W zależności od pojemności zbiornika wodnego należy stawiać różne wymagania dotyczące oczyszczania w warunkach zrzutu. Podłoże, a tym samym wody gruntowe mogą również służyć jako wody odbiorcze.

Oprócz nowych budynków, zakres usług w zakresie oczyszczania ścieków obejmuje również przebudowy lub remonty istniejących oczyszczalni. Tam, gdzie jest to możliwe, zachowuje się istniejącą tkankę budowlaną w celu przestrzegania naszej zasady zrównoważonego rozwoju.

Uważamy, że naszym obowiązkiem jest oddanie sprawiedliwości Państwa społeczności, a także środowisku naturalnemu w sposób indywidualny. Rozmiary rozbudowy oczyszczalni ścieków, którymi dotychczas się zajmowaliśmy, mieszczą się w przedziale od 100 do 50 tys. mieszkańców.

Odprowadzanie ścieków

W zakresie kanalizacji sporządzamy dla Państwa plany kanalizacji ogólnospławnej z uwzględnieniem obliczeń sieci kanalizacyjnej i symulacji obciążenia zanieczyszczeniami. Potrzebne dane są zbierane i analizowane za pomocą nowoczesnych programów wspomaganych komputerowo.

Nowa budowa, remont, konserwacja lub renowacja: naszym celem jest jak najlepsze uwzględnienie interesów klienta, zarówno pod względem finansowym, jak i planistycznym, oraz połączenie tego, co sprawdzone z tym, co innowacyjne. W tym celu wykonujemy dla naszych klientów obliczenia modelu hydrodynamicznego, aby odwzorować proces opad-odpływ w systemie odwodnienia. Jest to jedyny sposób na zapewnienie niezawodnej pracy i jednoczesne oszczędzanie zasobów.

Koncepcje planowania kanalizacji i renowacji kanalizacji odbywają się u nas z uwzględnieniem hydrauliki i związanej z tym podstawowej oceny inspekcji kamerą kanalizacji. Przy optymalizacji istniejących sieci rurowych i przeprowadzaniu ekonomicznych studiów wykonalności korzystamy z usług naszego wykwalifikowanego personelu specjalistycznego. Wsparcie w tym zakresie zapewniają nasi certyfikowani konsultanci ds. renowacji kanalizacji.

Planowanie, przetargi, nadzór na miejscu działań remontowych – wszystko spod naszej ręki.

Gospodarka wodna
Inżynierowie ds. odwadniania miast

Przesyłanie ścieków

Różnice wysokości i duże odległości transportowe pokonywane są dzięki zastosowaniu przepompowni i rur ciśnieniowych. Ścieki doprowadzane są do centralnej oczyszczalni ścieków w celu ich oczyszczenia.

Zagospodarowanie wody deszczowej

Oczyszczanie wód opadowych należy prowadzić zgodnie z rodzajem drenażu i wymaganiami dla odprowadzanej części wód.

Specjalne struktury, takie jak baseny przelewowe dla wód burzowych w systemie połączonym, mogą zmniejszyć szczytowe wartości spływu wód burzowych i zredukować ładunki zanieczyszczeń w cieku wodnym. W zależności od wymagań, zbiorniki retencyjne wody deszczowej lub retencyjne filtry glebowe przyczyniają się do gospodarki wodnej w dalszym, kombinowanym oczyszczaniu ścieków. Za pomocą modeli symulacyjnych ładunku zanieczyszczeń symulujemy złożone zlewnie oczyszczalni ścieków na podstawie długoterminowych serii opadów, analizujemy wyniki i znajdujemy najbardziej ekonomiczne rozwiązania dla Państwa projektu. W zależności od tego, czy bardziej sensowne jest zastosowanie systemów łączonych czy rozdzielonych, opracowujemy indywidualne rozwiązania w zakresie retencji, jak również oczyszczania i odprowadzania wód opadowych zgodnie z indywidualnymi potrzebami.