Systemy geoinformacyjne (GIS)

Kontakt


Biuro projektowe Merkin & Völker GmbH

Schäufeleinstraße 5
80687 Monachium

Tel: +49 (0)89 599 76 46-0
Mail: info@merkin-voelker.com

Do formularza kontaktowego

Systemy geoinformacyjne (GIS)

…odnosi się do systemu informacji geograficznej opartego na danych. Informacje przestrzenne i istotne dla krajobrazu są gromadzone, łączone i przetwarzane. Baza ta pomaga m.in. geografom, leśnikom, inżynierom, kierownikom budowy i innym grupom zawodowym w planowaniu, realizacji projektów i walidacji ich pracy. Nasze biuro partnerskie – Ingenieurbüro Völker – jest odpowiedzialne za główny temat GIS. Biuro inżynierskie pomaga Państwu w zakresie systemów geoinformacyjnych w charakterze doradczym, przedstawiając przemyślane koncepcje i aktywnie uczestnicząc w ich rozwoju.

Administracja/Zarządzanie

Tworzenie i włączanie/ przechowywanie i przekształcanie

Budowa systemu geoinformacyjnego polega na gromadzeniu i włączaniu do niego danych istotnych przestrzennie. W zależności od potrzeby i perspektywy, niemal wszystkie dane można ze sobą powiązać i analizować. Dzięki temu możemy rzetelnie administrować i odpowiedzialnie zarządzać Państwa danymi.

Utrzymanie bazy danych i prezentacja/aktualizacja danych

Poprzez nasze gromadzenie i włączanie danych geodezyjnych możliwe są wizualne i interdyscyplinarne reprezentacje przy pomocy oprogramowania geograficznego. Bieżące utrzymanie bazy danych rejestruje zmiany i odnosi je do danych, tworząc dynamiczny proces. Dzięki temu można łatwo wizualizować zarówno koncepcje, jak i plany oraz uzyskać wiele poziomów informacji z najwyższą precyzją w tym samym czasie.

Wymiana danych niezależna od formatu

Wymiana danych, która odbywa się za pomocą GIS, działa we wszystkich powszechnie stosowanych formatach, co wpływa korzystnie na naszą rzetelną ocenę informacji. Na podstawie cyfrowej mapy katastralnej, ortofotomapy i urzędowej ewidencji nieruchomości (ALB) zakres możliwych do gromadzenia i zarządzania danymi w tym zakresie jest ogromny.

GIS
Biuro inżynierskie GIS

Sieć kanalizacyjna

Cadastre

W ramach tej pozycji utrwala się i wizualizuje na szerokim obszarze kształt, wielkość, lokalne położenie, sposób użytkowania i własność nieruchomości, czyli gruntów i budynków. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego oprogramowania GIS gromadzimy bazę danych, która zawiera istotne informacje o Państwa sieci kanalizacyjnej i umożliwia przede wszystkim stworzenie rejestru kanalizacji.

Klasy uszkodzeń / ocena

Dzięki stworzeniu rejestru kanalizacji możemy oprócz zakresu przeanalizować strukturę i stan sieci kanalizacyjnej. Wszelkie szkody są rejestrowane, klasyfikowane i oceniane na podstawie uzyskanych danych. Każda nieruchomość podlega indywidualnym warunkom i środowiskom. To właśnie dzięki naszym usługom stają się one namacalne, widoczne i możliwe do wykorzystania.

Ocena

Biuro inżynierskie Völker GmbH & Co KG na podstawie zebranych danych może przedstawić wiarygodne zestawienia do planowania i obliczeń. Można to wykorzystać między innymi do oceny projektów pod kątem ochrony lub rehabilitacji.

Mapa miasta
Systemy geoinformacyjne