Koordynacja bezpieczeństwa i zdrowia

Kontakt


Biuro projektowe Merkin & Völker GmbH

Schäufeleinstraße 5
80687 Monachium

Tel: +49 (0)89 599 76 46-0
Mail: info@merkin-voelker.com

Do formularza kontaktowego

Koordynacja bezpieczeństwa i zdrowia

Porównanie pracowników w budownictwie z pracownikami innych zawodów pokazuje, że ci pierwsi są narażeni na ogromnie większe ryzyko wypadków. Po wejściu w życie w 1998 r. rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na budowach (rozporządzenie o budowach) właściciele budynków, jako inicjatorzy inwestycji budowlanej, muszą zapewnić znaczną poprawę bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób pracujących na budowach. Aby wypełnić ten obowiązek, konieczne jest powołanie odpowiedniego koordynatora. Bezpieczeństwo wszystkich osób zaangażowanych w proces budowy jest dla nas najwyższym priorytetem, dlatego jako biuro inżynierskie z Monachium chętnie udostępnimy Państwu naszych wyszkolonych koordynatorów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy dla Państwa projektów budowlanych.

Powołanie koordynatora jest zawsze konieczne, jeśli należy się spodziewać, że na jednej budowie będzie pracować kilku pracodawców. Obejmuje to również korzystanie z podwykonawców, którzy świadczą usługi cząstkowe w zakresie całego działania.

Podstawowe warunki ramowe dla odpowiednich środków ochronnych powstają już podczas planowania projektu.

Podczas budowy koordynujemy nakładające się na siebie sekwencje prac pod kątem unikania zagrożeń i sprawdzamy przestrzeganie środków bezpieczeństwa i higieny pracy. Podstawą jest kompleksowa wiedza na temat procesów budowlanych i czasów budowy, a także stosowanych materiałów i procesów z uwzględnieniem odpowiednich przepisów. W zależności od rodzaju i zakresu inwestycji budowlanej konieczne może być również sporządzenie i stała aktualizacja planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Koordynacja bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie wymaga intensywnych rozważań i wymaga zarówno sił technicznych, jak i organizacyjnych. Zapewniamy sprawny i bezwypadkowy przebieg Państwa inwestycji budowlanej w celu ograniczenia przestojów i kosztów. Porozmawiaj z nami o tym.

Koordynacja bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo