Duży most drogowy Regenbrücke Nittenau

Wyciąg z referencji budownictwo

Opis projektu

Projekt trzytorowego, 1-przęsłowego wiaduktu kolejowego jako konstrukcji ramowej o rozpiętości 14,0 m i płaskim fundamencie.

Usługi
Planowanie strukturalne i obiektowe.
Projektowanie, zatwierdzanie i planowanie realizacji Lph. 3 – 5.
Projekt obudowy, projekt ścian oporowych i murów oporowych dla wszystkich wyżej wymienionych etapów prac.

Wiadukt kolejowy Berlin 1