Duży most drogowy Regenbrücke Nittenau

Wyciąg z referencji budownictwo

Opis projektu

2 mosty nadbrzeżne z betonu sprężonego w tym. Planowanie podbudowy i obudowy:
Dwa półzintegrowane mosty strunobetonowe o szerokości 13m (2 pasy ruchu) i rozpiętości 26m z głęboko posadowionymi (fundamenty palowe) podbudowami żelbetowymi.

Usługi
Planowanie obiektowe i strukturalne Lph. 4 – 5, zatwierdzenie i planowanie realizacji.

Duży most drogowy Nittenau 1