Bariera dźwiękowa Sachsenheim wzdłuż linii DB 4800 w pobliżu Stuttgartu

Fragment odnosi się do ekranów akustycznych

Opis projektu

Nowa konstrukcja ekranów akustycznych o wysokości 3,0 m i długości 2500 m na linii DB na fundamentach z palami wbijanymi włącznie. 5 Konstrukcje specjalne / belki skrętne w konstrukcji stalowej.

Usługi

Planowanie obiektowe i strukturalne Lph. 4 – 5, zatwierdzenie i planowanie realizacji.

Bariera dźwiękowa Sachsenheim 1