5 Bariery akustyczne Frankfurt nad Menem

Fragment odnosi się do ekranów akustycznych

Opis projektu

Nowa konstrukcja ściany przeciwhałasowej o wysokości 3,0 m i długości 2.800 m na istniejącej niemieckiej linii kolejowej na fundamencie z pali wbijanych włącznie. 5 Konstrukcje specjalne / belki skrętne w konstrukcji stalowej i żelbetowej

Usługi
Planowanie obiektowe i strukturalne Lph. 3 – 5 – Planowanie projektu i planowanie realizacji

5 Bariery akustyczne Frankfurt nad Menem 1